Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kepenek

11 Mayıs 2021

     Kalın keçeden yapılma çoban üstlüğü. Bir çeşit tüylü buğday böceğine de kepenek deniliyor. Moğolca kebenek (= keçeden yapılmış palto veya yağmurluk) sözüyle bağlantılı görülüyor. Kazakça kepenek dışında Türkçeye yakın dillerde kullanılmıyor. Farsça kepenek, Pehlevice kabāh (=giysi, pelerin) sözüyle ilişkili olmalıdır. Moğolca kebenek sözünün İranî Dillerden alınma olduğunu sanıyorum. İtalyanca cappa (kappa: ‘pelerin; cüppe’) ve cappotto (=palto, kaput) sözleri de aynı kökten görünüyor. Fransızca caban (=palto, manto, ceket) sözü de etimolojik açıdan ortak kökenden sayılmalıdır. Arapça abā ‘yünden yapılma kaba kumaş; bu kumaştan yapılmış geniş giyecek’ olarak bilinmektedir. Abā’ya dervişlik, şeyhlik de deniliyor. Arapçadaki abā kelimesinin Pehlevice kabāh’tan alınma olduğu kanısındayım.