Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kerahet

2 Temmuz 2024

     Tiksinme, iğrenme. Aynı karşılıktaki Arapça kerāhet sözcüğünden. Aynı dildeki kerh (=iğrenti, tiksinti) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça ikrāh (=iğrenme, tiksinme) sözcüğü de aynı köktendir.