Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kerata

10 Mayıs 2021

     Ayakkabı çekeceği. Yunanca kérato (=boynuz) kelimesinin çoğulu olan kérata (=boynuzlar) sözünden. Ayakkabı çekeceğine kérata (=boynuzlar) denilmesinin nedeni çekeceğin önceleri yaygın olarak ‘boynuz’dan yapılmış olmasıydı. Evvelinde yaramazlık yapan küçük çocuklara ‘boynuzlu’ karşılığında kerata denilmiş, bu söz zamanla sevgi ile söylenir olmuş. Yaramazlık veya kavga eden çocuklara kinaye yoluyla insana kavga yakışmadığına gönderme yapmak için kerata sözü kullanılmış olmalıdır. Kerata kelimesi halk arasında birtakım edep dışı davranışları yapan veya göz yumanlar için de dile getirilmiş.