Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kereste

16 Ağustos 2020

     Tomrukların biçilmesinden oluşan kalın tahta, kalas. Farsça kārāsta (=kalas, kalın ahşap yapı malzemesi), Türkçe ve Kürtçede kereste şeklini almıştır. Sırpçada görülen ćerèsta kelimesinin Osmanlıcadan geçtiği belirlenmektedir. Ayrıca, farklı yörelerin yerel ağızlarında kerastekiraste ve keriste gibi birçok farklı telaffuzlarla karşılaşılmaktadır. Mecaz olarak ‘yontulmamış kaba kimse’ diye biliniyor.