Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kerhane

10 Aralık 2023

     Fuhuş yapılan mekân. Sözlüklerin genel olarak Farsça kār-ḫāne (=iş yeri, fabrika) sözcüğüyle ilişkilendirmeleri doğru olmasa gerektir. Bu sözcük bir olasılıkla Arapça karh>kerh (=iğrenme, tiksinti, iğrenç, ikrah; zorla yapma) ile Farsça ḫāne  (=ev, mesken) sözcüklerinden türetilmiş olabilir. Farsça kār (=iş) ve Kürtçe ker (=eşek) sözcükleriyle ilişkili olmadığını sanıyorum.