Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerhen

25 Mart 2021

     İstemeyerek, iğrenerek, zorla, zoraki. Arapça kerh (=iğrenme, tiksinme, hoşlanmama; beğenmeme,  istememe vb.) sözcüğünden kaynaklanıyor. Aynı kökten Arapça kerîh (=iğrenç, tiksinç, berbat, istenmeyen) ve onun müennes şekli kerihe (=nefret edilen şey) olarak biliniyor. Arapçada rayiha-i kerihe (=pis koku) söz kullanılıyor. Arapça kerahet (=iğrenme, mekruh oluş, istemeyerek, zorla) kelimesine dayalı olarak keraheten (=istenmeyerek) denilmiş. Ayrıca Arapçada kerāhiyyet (=mekruh oluş, kerih ve çirkin olan işin hali) kelimesi de aynı kökten türetilmiştir. Osmanlıca üzerinden Türkçeye geçen mekruh (=iğrenç, hoş görülmeyen şey) ve ikrāh (=iğrenmek, tiksinmek) sözleri de aynı etimolojik kökene dayalıdır.