Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keriz

25 Mart 2021

     Aşağılık, düşük, çirkef, değersiz; mecazen akılsız. Farsça karîz (=lağım, yeraltı pis suyolu) sözüne dayanıyor. Farsça karîz, Osmanlıda geriz şekliyle ifade edilmiştir. Farsçadaki bu söz Arapça kerîh (=iğrenç, çirkin) sözüyle bağlantılıdır. Bu da Arapça kerh (=iğrenme, tiksinme, beğenmeme; zorlama) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı kökten türetilen kerhen (=istemeyerek; zorla) sözü telaffuz edilmektedir. Arapça kerîh’in müennes şekli kerîhe’dir. Romanca da denilen Çingenecede varlığı belirlenen keres (=oyuncu, çalgıcı) sözü farklı içeriğiyle kullanılmaktadır. Bir kantoda “Çingene derler bize/ Meylimiz var kerize” ifadesi yer alıyor. Burada sözü edilen keriz, Romancadaki keres (=oyuncu, çalgıcı) kelimesinden dönüşmüştür. Arapça asıllı olup Farsça üzerinden gelen keriz (<karîz) ile Romancadan gelen keriz (<keres) sözlerini birbirine karıştırmamak gerekir.