Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkenez

30 Mart 2022

     Kartalgillerden leşle beslenen ve kırmızı tüyleri olan bir kuş. Eski Yunanca kerkion (=bir tür geçit kuşu) adıyla ilişkilidir. Bu adın ‘yırtıcı bir kuş’ karşılığında Farsça karkas veya kargas adlarıyla bağlantılı olması mümkündür. Yunanca kirkinézi sözünden Türkçeye aktarılmış olabilir. Fransızca crécerelle, Arapça kerkenez adları ‘kerkenez’,  Farsça kevrkevr ise ‘çaylak’ karşılığındadır.