Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kerte

30 Mart 2022

     KERTE (I)  Oyuk, oyuntu, çentik, derece, iz, radde. İtalyanca quarta (=dörtte bir, dördüncü vites) sözüyle ilişkisi belirsizdir. Kürtçe kêrt (=oyuntu, oyuk, çentik) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı dilde kêrtık (=küçük çentik) sözü de biliniyor.  Bu söz Orta Çağ Türkçesine de intikal etmiştir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kertük (=ağaçta açılan kertik) şekliyle ifade edilmiştir. 

     KERTE (II)  Derece, gemi pusulası kadranının otuz iki bölümünden her biri. İtalyanca quarta (=dörtte bir; nokta, kerte) sözünden. Latince quartus (=dördüncü; dörtte bir) sözcüğüne dayanmaktadır. Aynı dilde quater (=dört kez) ve quattuor (=dört) sözcükleriyle bağlantılıdır. Fransızca Quatrième, İspanyolca cuatro, Portekizce quarto, Korsikaca quartu, Katalanca quart.