Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kese

18 Şubat 2020

   Küçük torba. Cepte taşınan, içine para vb. şeyler konulan ufak torba. Farsça ve Kürtçe kise sözünden Türkçeye geçerek kese şeklinde yerleşmiştir. Akadca kisum (cüzdan, kese, torba) kelimesinden gelerek Aramice ve Süryanice kisa şeklinde yer etmiştir. Akadca kisum kelimesi için bkz. W. Von Soden, “Akkadisches Hanwörterbuch”, Wiesbaden 1959, s.487.

    Pehlevice ve Partça kisek; Kürtçede kis, kisek, kisık, kese ve kise şekilleriyle kullanıldığı görülmektedir. Tacikçe kisa, Ermenice k’sak, Arapça kis, Sırpça ve Boşnakça kesa diye bilinmektedir. Bengalce kosa/koşa (=hücre) sözünün de aynı kökten kaynaklanmış olması mümkündür. Azerice kisä, Kazakça kise sözlerinin İran Dillerinden alınmış olduğu anlaşılmaktadır.

   Türkçede bilinen ‘kese kâğıdı” yıllar öncesinde kaldı. Oysa, aynı dilde ‘kesene bereket’, ‘kesesinden ödemek’, ‘kesenin ağzını açmak’, ‘kesesine kalmak’,’kesesine bir şey girmemek’ ve ‘kesenin dibi görünmek’ deyimleri telaffuz edilmektedir.