Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keşif

31 Ekim 2021

     Meydana çıkarma, ortaya çıkarma, açma, saklı bir şeyi bulma. Arapça keşf (=açma, ortaya çıkarma) sözünden kaynaklanmıştır. Arapça kâşif (=keşfeden, bulan) sözü de aynı köktendir. Kâşif’in müennes şekli kâşife’dir. Arapça keşfiyyat ‘keşifler’ demektir. Keşf-üz-zunûn (=şüpheli şeylerin keşfi) Kâtip Çelebi’nin 20 yılda hazırladığı bibliyografik eserinin adıdır. Farsça ve Kürtçe keşif, Tacikçe kaşf, Peştuca keşf, Azerice ve Özbekçe käşf, Uygurca käşp.