Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keşiş

18 Eylül 2021

     Din adamı, inanç önderi, rahip, Doğu kiliselerinde evlenmemiş ve kendini Tanrı’ya adamış rahip. ‘Din’ karşılığındaki Farsça keş veya kiş sözlerinden türetilmiştir. Farsça keşiş ‘din adamı, rahip’ demektir. Kökleri Sumerceye dek varmaktadır. Sumerce keš ‘bağlamak, yerine getirmek, itaat etmek, birleştirmek’tir. Avestacadaki ṭkaeša (=inancını gösterme, inancını belirtme) kelimesiyle bağlantılıdır. Pehlevice kēš (=inanç) sözü kullanılıyordu. Farsçadaki keşiş sözü de aynı kökten gelmektedir. Asurca kaşuş ‘din gölevlisi’ idi. Sumerce lukaş ‘haberci, elçi, ulak’ olarak biliniyordu. Kürtçe ve Azerice keşiş.