Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keşişleme

16 Haziran 2020

     Marmara denizine güneydoğu yönünden esen rüzgâr. Marmara’nın güneydoğusunda bu bölgenin en büyük dağı olan Uludağ yer almaktadır. Uludağ’ın önceki adı Keşiş Dağı idi. Rüzgâr İstanbul ve çevresine Keşiş Dağı yönünden estiğinden bu esintiye keşişleme denilmiş. Keşiş Dağı’nın adı 1935 yılında değiştirilerek Uludağ adı verildi. Uludağ, Antik Çağ’da Olympos adını taşıyordu. Sonraları verilen Uludağ adı, Olympos adına uyarlı gibi görünüyor. Osmanlıcaya keşiş sözü Farsçadan geçmiş. Farsça keşiş, Asurca kaşuş (=din görevlisi) sözünden aktarılmıştır. Arapçada da aynı karşılıkta qeşiş kelimesi kullanılmaktadır. Akadcada ‘keşiş’ karşılığında eššebum kelimesi ifade ediliyordu. Sumerce lukaš (=haberci, ulak, kurye, elçi) sözüyle ilişkisi olabilir. Türkçede keşiş, Kürtçede keşiş veya keşa şeklinde biliniyor. Keşişler, manastırlarda münzevî bir yaşantıya sahip olan evlenmemiş Hıristiyan din görevlileriydi.