Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Keşpeş

20 Haziran 2020

     Karmakarışık. İşe yaramayan gereksiz eşyaların yığını. Yukarı Fırat yöresinde yerel halk keşpêş şeklinde telaffuz ediyor. Kürtçe keşpêş kelimesinin Türkçe konuşan mücavir ahali tarafından da kullanıldığı görülmektedir. Keşpêş sözünün Farsça keş ve peş sözleriyle ilişkili olmadığı anlaşılmaktadır. Kürtçede ‘karmakarışık’ oluşu ifade eden bir söz olmasına rağmen sözlüklerde yazılmaması bir noksanlık olarak görülmelidir. Sumerce  ĝešpeš (=dal budak; kısım, bölüm, çıkıntı) sözünden kaynaklanmış olduğunu sanıyorum. Türkçede yaygın olarak telaffuz edilen keşmekeş sözünün, keşpêş kelimesiyle aynı karşılıkta dile getirildiği anlaşılmaktadır. Türkçedeki keşmekeş sözü Farsçada karışıklığı dile getiren keş-me-keş kelimesinden alınmadır.