Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Keşti

28 Aralık 2022

     Gemi. Farsça keştî (=gemi) sözcüğünden. Türkçede yaygın kullanımı olmamakla birlikte Osmanlı şair ve yazarlarınca ifade edilmiştir. Farsça Keştî sözcüğüne Farsça -ban (=gözeten, bakan) eki getirilerek ‘gemici’ karşılığında kullanılmıştır. Aynı söze Farsça yer bildiren -gâh ekiyle keştî-gâh (=liman) ifade edilmiştir. Bir zamanlar  ‘dünya’ için keştî-i gam deniliyordu. Gemi kaptanları keştî-keş olarak biliniyordu. Kürtçe keşt veya keştî, Tacikçe kişti, Peştuca keşti, Urduca kaşti.