Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kethüda

19 Ocak 2022

     Kâhya. Devlet adamlarının veya zenginlerin işlerine bakan görevli. Farsça ket (=ev) ve ḫudā (=sahip, efendi, emir) sözlerinden türetilen Farsça ketḫudā sözü ‘ev sahibi, aile reisi’ karşılığındadır. Zamanla İran’daki köy ve şehirlerde bulunan muhtarlara da kethüda denilmiştir. Kethüda kelimesi Osmanlıcada kâhya şekline dönüşmüştür. Farsça ateşkede sözündeki kede son eki de ‘ev’ karşılığındadır. Avestaca kata (=kazmak) sözcüğüne dayanmaktadır. Pehlevicede katak (=ev) sözcüğü kullanılıyordu.