Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kevser

4 Aralık 2022

     İslam inancı açısından cennette olduğu söylenen bir ırmak adı. Mecazen temiz, arı duru su. Kadın şahıs adlarındandır. Aynı karşılıktaki Arapça kavs̱ar (=bolluk ve çokluk) kelimesinden aktarmadır. Bu kelime Arapça kavs̱ara’dan kalmadır. Âb-ı Kevser (=Kevser suyu) ve Şerâb-ı Kevser (=Kevser şarabı) sözleri kullanılıyor. Kevser ırmağının suyu şaraptan, baldan veya sütten olarak nakledilmiştir. Kimi tefsir kitaplarında Kevser’den ‘havuz’ olarak da söz edilmiştir. İslam öncesi Arap toplumunda kavs̱ar sözü ‘bolluk, çokluk ve zenginlik’ karşılığında bilinmiştir.  “Kevser ırmağında saki olan yar / Bir bardak dem ikram etmez mi ola” (Sefil Selimi).