Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kıl

18 Şubat 2023

     Canlıların derisinde beliren ipliksi uzantı; keçi tüyü; mecazen huysuz, geçimsiz kimse. Aynı karşılıkta Orta Çağ Türkçesindeki kıl sözcüğünden.  Aynı çağda Türkçede bilinen kıl (=yapmak, olmak, belirmek, ortaya çıkmak, eylemek) sözcüğüyle bağlantılı olabilir. Kıpçakça, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Uygurca, Tatarca ve Başkırtça kıl, Azerice ve Türkmence gıl, Farsça kıl, Ermenice kil.