Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kile

18 Nisan 2023

     Tahıl ölçmede kullanılan kap, ölçek. Kürtçe kile (=tahıl ölçmede kullanılan büyük kap) sözcüğünden aktarılmıştır. Buna güney yörelerinde kêl de deniliyor. Elazığ ve çevresinde bir kile 16 ölçek, takriben 500 kg. ağırlıktadır. Kürtçe kile sözcüğü Sumerce ki-la (=bir ağırlık ölçü birimi) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Arapça keyl (=ölçek, hububat ölçüsü, kile) sözcüğü de aynı köktendir. Bir ağırlık ölçü birimi olan kilo da aynı etimolojik temele dayanmış olabilir. Kile sözcüğü bir kısım mücavir dillere de intikal etmiştir. Ermenice ve Çekçe kile, Bulgarca kilé, Sırpça kila, Yunanca kilé veya kilés.