Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilise

11 Ağustos 2021

     Hıristiyanlığın mabedi.  Yunanca ekklisia sözünden. Eski Yunanca ekklēsia şeklindeydi. Bu söz Eski Yunanca ek-kaleo (=toplantıya çağırmak, toplamak, çağırmak, seslenmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Arapçada kenîse deniliyor. Aramice keniştā (=topluluk) kelimesinden alınmadır. Bir olasılıkla Aramice keniştā kelimesi Eski Yunanca ekklēsia ile etimolojik açıdan ilişkili olabilir. Eski Yunanca kaleo (=seslenmek, çağırmak) sözü klakson ve kulak kelimeleriyle ortak kökene dayanmış olmalıdır. Bkz. Kulak. Latince ecclēsia, Fransızca eglise, İspanyolca iglesia, Portekizce igreja.