Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kim

12 Mart 2020

     Hangi kişi. Cümlede özne, nesne, tümleç ve yüklem olarak kullanılmaktadır. Orta Çağ Türkçesinde kim şekliyle biliniyordu. Türkçeye yakın dillerde yaygın olarak kim sözcüğü kullanılıyor. Zazacada kamo (=kim, kim ki) sözcüğü bulunuyor. Ayrıca bkz. Kişi.