Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kimyon

20 Kasım 2021

     Güzel kokulu otsu bir bitki ve bu bitkiden elde edilen toz baharat. Bilimsel adı cuminum cyminum’dur. Arapça kemmūn (=kimyon) sözünden. Süryanicede kamun şekliyle ifade ediliyor. Eski Yunanca kyminon diye biliniyordu. Bu dillere Akadca ‘kimyon’ karşılığında kamūnum veya kamānum sözlerinden intikal etmiştir. Akadcaya ise Sumerce gamun (=kimyon) kelimesinden aktarılmıştır. Latince cuminum, İngilizce ve Fransızca cumin, İtalyanca cumino, İspanyolca comino, Portekizce cominho, Romence şimion, Ermenice şaman, Macarca kömény, Yunanca kymino.