Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kin

26 Haziran 2021

     Gizli düşmanlık, garaz. Aynı karşılıktaki Farsça kîn ve Kürtçe kin sözcüğünden. Türkmence, Tatarca ve Başkırtça kine, Özbekçe ve Azerice kin. Kin sözcüğüne Farsça -dār son ekiyle kîn-dār (=kinci, içinde kin besleyen, kin tutan) sözü telaffuz edilmiştir.