Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kipa

23 Ocak 2024

     Ortodoks Yahudi erkeklerin başlarına taktıkları başlık. İbranice kippa (=başlık, başçık, kubbe,  haşefe) sözcüğünden. Bu sözcük aynı karşılıktaki Latince cappa sözcüğüyle aynı köktendir. Orta Çağ Hollandacasında kappe, Orta Çağ İngilizcesinde cæppe, Eski Yüksek Almanca chappa, İspanyolca capa biçimleri görülüyor. Fransızca cape (kap: ‘yuvarlak şapka’) sözcüğü Orta Çağ Fransızcasındaki aynı karşılıktaki cap sözcüğüne dayanıyor. İngilizce cap (kep: ‘başlık, takke, kasket’) sözcüğü de aynı köktendir.