Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kir

6 Mayıs 2024

     Nesnelerin veya vücudun üzerinde oluşan pislik. Orta Çağ Türkçesindeki kir (=leke, pislik) sözcüğüne dayanıyor. Aynı çağdaki Kıpçakçada da kir (=kir, pis) sözcüğü kullanılmıştır. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki kirik (=kirlenmek) sözcüğü de aynı köktendir. Türkçeye yakın dillerde kir sözcüğü yaygın olarak kullanılmaktadır. Rusça gr’az’/ grâzʹ (=kir) sözcüğüyle ilişkisi izaha muhtaçtır. Moğolca kir veya kkir biçimlerinin Uygurca üzerinden alınmış olması uygundur. Bu sözcüğün Hititçe kurra (=adi, kötü) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. Azericede kir sözcüğünün yanı sıra Farsçadan alınan çirk (=kir, pis) sözcüğü de kullanılıyor. Türkçe kir sözcüğünün Farsça çirk sözcüğüyle etimolojik ilişkisi mümkündür.