Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kira

19 Kasım 2021

     Bir şeyin kullanılması karşılığında ödenen ücret. Arapça kirā’ sözünden. Süryanice kariyā (=tarla kirası olarak ödenen ürün mitarı) sözüyle bağlantılıdır. Akadca igrum (=kira, ücret) sözüne dayanmış olmalıdır. Akadca agārum ‘kiralamak’tır. Akadcada ‘tarla’ karşılığında kullanılan ugārum ve ḳarîtum kelimeleriyle aynı kökten olduğu kanısındayım. Kürtçe kırê, Türkmence kirey, Farsça ve Uygurca kira, Kazakça ve Kırgızca kire, Özbekçe ve Azerice kirä.