Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kırağı

27 Aralık 2022

     Soğuk ve ayaz iklimlerde su buğusunun bitkilerde ve bir kısım nesnelerde oluşturduğu ince tabaka veya billur, çiy. Kaşgarlı’nın sözlüğünde yer alan kıragu (=kırağı) sözünden gelmektedir.  ‘su’ karşılığındaki Farsça ab ve Kürtçe av sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Farsça kırav, Ermenice kiragi, Azerice gırov, Kazakça ve Başkırtça kırav, Türkmence gırav, Uygurca kıro, Tatarca korav,  Özbekçe kıràv, Kırgızca kırō.