Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kırbaç

28 Ağustos 2021

     Bir ucuna sırım bağlanarak yapılmış vurma aracı. Kürtçe gırp (=vurma sesi)  ile ilişkisi mümkündür. Bu takdirde kırbaç sözü gırp-aç’tan dönüşmüş olabilir. Ancak, bundan emin değilim. Türkçe kır köküyle ilişkili sanmıyorum. Burada kırma eylemi değil, ‘vurma’ söz konusudur. Kürtçede gırmık ‘yumruk’ demektir. Gırm sözcüğü gırp şeklinden dönüşmüştür. Azericede gırmanc biçimi görülüyor. Bu dilde gırmac ve gırbac biçimleri de kullanılıyor. Türkçeye yakın dillerde genellikle kamçı sözü kullanılıyor. Kırbaç sözü birçok dile intikal etmiştir. Rusça korbaç veya karbaç, Almanca karbatsche, İspanyolca karbaço, Fransızca cravache (kravaş), Arnavutça kërbác, Macarca korbács, Sırpça kòrbač, Bulgarca g’rbáč, Rumca girbáci.