Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kirebolu

18 Haziran 2023

     Kovan deliklerini kapamak için arıların kullandıkları yumuşak sarı madde. Aynı karşılıktaki Rumca kerópoli sözünden. Yerel ağızlarda pirebolu veya pire balı şekli yaygındır. Bu söz Rumca própoli (=arı mumu) sözünden kalmadır. Própoli adı ‘mum’la ilişkilendirilerek kerópoli olarak telaffuz edilmiştir. Yunanca kirós (=mum) ve polis (=çok, fazla, büyük, bol) sözcükleriyle bağlantılıdır. Aynı dilde kiropiós (=mumcu) ve kiropiio (=mum yapımevi) sözcükleri kullanılıyor.