Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kiriş

3 Şubat 2023

     Bir kısım telli sazlarda kullanılan ve hayvan bağırsağından yapılma tel; kasları kemiklere veya eklemlere bağlayan beyaz kordon;  ok yayının iki ucu arasına gerilmiş olan bağ; yapılarda duvar ya da direklere dayanan yapı unsuru; matematikte bir eğrinin iki ucu arasındaki doğru parçası. Orta Çağ Türkçesindeki kiriş (=yay) sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük aynı çağda Türkçede bulunan keriş (=germekte yardım ve yarış etmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem aynı zamandaki Türkçe ker (=germek, çekip uzatmak) yüklemiyle bağlantılı olabilir. Ancak Orta Çağ Türkçesindeki kir (=girmek) yüklemiyle de ilişkilendirilmektedir. Her durumda Türkçede yüklemden eylem adı türeten -iş son ekinden türetilmiştir. Aynı dönemde ve aynı kökten Türkçe keril (=gerilmek; gerinmek, esnemek) sözü de kullanılmıştır. Azerice, Uygurca, Türkmence ve Kırgızca kiriş, Ermenice ve Bulgarca kiriş.