Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırnap

10 Aralık 2020

     İnce sicim, Arapça kınneb (>kınnap: ‘ince sicim’) sözünden dönüşmüştür. Osmanlıcada kınneb ve kınnap şekilleriyle yer almıştı. Ancak, bu dilde daha çok kınnap diye ifade ediliyordu. Birçok yörede halk arasında kırnap şekli yaygındır. Uşak yöresinde ise ‘urgan’ karşılığında kırnap deniliyor. Kınnap kelimesi ‘kendir’ veya ‘kenevir’ karşılığındaki Arapça ḳinnip, Ermenice ganap veya kanep, Yunanca kánnavis, Farsça keneb, Latince cannabis, Gürcüce k’anapi, İbranice kanabis ve Maltaca ḳanneb sözleriyle ilişkilidir. Kınnap veya kırnap ‘kenevirden yapılan kalın sicim’ karşılığında dile getiriliyor. Öyle anlaşılıyor ki, Kürtçede kullanılan ḳırnap şekli Türkçede de kullanılmıştır. Oysa Türkçeyle akraba dillerde kırnap veya kınneb sözü bulunmamaktadır.