Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirpi

8 Temmuz 2021

     Sırtı dikenlerle kaplı memeli bir hayvan. Orta Çağda Türkçede kirpi adıyla ifade ediliyordu. Farsçada kirpū şekli biliniyor. Türkçe kırpık (=bölük pörçük) ve kırp (=kesmek, kırkmak, parçalara ayırmak) sözleriyle bağlantılıdır. Bununla birlikte etimolojik açıdan kirpi sözündeki kir hecesinin Sumerce gir (=bıçak, ucu sivri nesne) ve Kürtçe kêr (=bıçak, batıcı nesne) sözcüklerinden kaynaklanmış olması mümkündür. Kürtçede ‘kirpi’ye jūji denilmesine karşın Rusçada yoj, Kazakça, Kırgızca, Türkmence, Tatarca, Özbekçe ve Azerice kirpi, Başkırtça tirpi ve Uygurca kirpe deniliyor.