Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırtasiye

18 Eylül 2021

     Kâğıt, defter, kalem, mürekkep vb. yazı araç gereçlerinin tümü. Arapça ḳirtās (=kâğıt) sözünden. Arapça ḳirtās’ın çoğulu karātis’tir. Arapça ḳirtāsî ‘kâğıtla ilgili’dir. Arapça ḳirtāsiyye (=kâğıt işleri) kelimesinden aktarılmıştır. Aramice ḳartîsā (=papirüs yaprağı) yoluyla Eski Yunanca ḥártēs (=papirüs yaprağı, kâğıt) kelimesine dayanmaktadır.