Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kişi

12 Mart 2020

     Şahıs, kimse, insan. Orta Çağdan bu yana Türkçede kullanılmaktadır. Sanskritçe kaşit (=kişi, kimse, şahıs), Zendce kassid (=kimse, kişi, şahıs), Eski Farsça kassiy (=şahıs, kimse, kişi), Hint-Avrupa Dillerinde genel söz olarak kwis (=kişi) ve Latince quis (=kimse, kişi, kim?) sözleri bulunuyor. Fransızca qui (ki), ‘kim, kimi; her kim ki, her kim’ diye bilinmektedir. Macarca ki? (=kim?), Kürtçe ki? (= kim?) ve kiye? (=kimdir?). Farsça ve Kürtçe kes (=kimse) sözcüğü mevcuttur. Kürtçede “kes/kesi/kasi ne hat” (=kimse gelmedi) cümlesinde görüleceği üzere kes, kesi, kasi kelimeleri ‘kimse’ demektir.

     Orta Çağ Türkçesinde keşi (=kimse, kişi) sözü kullanılıyordu. Bu örneklemelerden de anlaşılacağı üzere Türkçedeki kişi sözünün Eski Hint-Avrupaî Dillerden geçmiş olduğu sonucuna varılmaktadır