Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişi

12 Mart 2020

     Şahıs, kimse, insan. Orta Çağdan bu yana Türkçede kullanılmaktadır. Sanskritçe kaşit (=kişi, kimse, şahıs), Zendce kassid (=kimse, kişi, şahıs), Eski Farsça kassiy (=şahıs, kimse, kişi), Hint-Avrupa Dillerinde genel söz olarak kwis (=kişi) ve Latince quis (=kimse, kişi, kim?) sözleri kullanılmaktadır. Fransızca qui (ki), ‘kim, kimi; her kim ki, her kim’ diye bilinmektedir. Macarca ki? (=kim?), Kürtçe ki? (= kim?) ve kiye? (=kimdir?). Kürtçe kes (=kimse), Farsça kes (=kimse) sözleri mevcuttur. Kürtçede “kes/kesi/kasi nehat” (=kimse gelmedi) cümlesinde görüleceği üzere kes, kas kelimeleri ‘kimse’ demektir.

     Orta Çağ Türkçesinde keşi (=kimse, kişi) sözü kullanılıyordu. Bu örneklemelerden de anlaşılacağı üzere Türkçedeki kişi sözünün Eski Hint-Avrupaî Dillerden geçmiş olduğu sonucuna varılmaktadır