Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kışla

2 Nisan 2022

     Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü. Orta Çağ Türkçesindeki kışla (=kışlamak) sözüyle bağlantılı olan ve aynı çağda bilinen kışlağ (=kışlak, kışlanılan yer) kelimesinden kalmadır. Türkçe kış (=kış) kök sözcüğüne dayanmaktadır. Buna karşılık Türkçeyle akraba dillerde kışla sözü yerine yaygın olarak kazarma kelimesi ifade edilmektedir. Kazarma sözü Rusçada da biliniyor.