Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kız

4 Ocak 2023

     Evlenmemiş genç bayan. Orta Çağ Türkçesinde bulunan aynı karşılıktaki ḳız sözcüğünden. Bu sözcük Türkçe Brahmi yazmalarında ḳız şekliyle yazılıdır. O çağda Türkçede ‘pahalı nesne, cariye’ karşılığında da ḳız denilmiş. Kazakça, Karakalpakça, Başkırtça ve Uygurca ḳız,  Kırgızca kız, Özbekçe ve Kuzey Kürtçesinde ḳiz, Azerice gız, Türkmence giz. Ermenicede ‘kız’  karşılığında ahçik sözcüğünün yanı sıra kois şekli de görülmüştür. Farsçada aynı karşılıkta duhter sözcüğünün yanı sıra kız sözcüğü de ifade edilmiştir. Bu sözcüğün Farsça ve Peştucada dişiliği ifade eden kıs sözcüğüyle ilişkili olması mümkündür. Kürtçede de aynı karşılıkta buna benzer bir sözcük telaffuz edilmektedir.