Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kızak

17 Nisan 2022

     Kar veya buz üzerinde kaymak suretiyle yol alan tekerleksiz taşıt. Hasan Eren Türkçe Türkçe kaz– (~ kay-) köküne bağlamaktadır. Eren bir tür ‘kızak’ olan kazak sözüyle birleştirmiştir. Pelliot bu birleştirmeye katılmamıştır. Kıpçakçada ķızaķ, Azericede ḥizäk şekli görülüyor. Türkçeye yakın diğer dillerde ‘kızak’ karşılığında yaygın olarak sana veya çana gibi sözler telaffuz edilmektedir.  Aynı karşılıkta Türkmencede sani Rusçada sani veya salazki sözleri yer almıştır.