Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Klan

27 Kasım 2023

     Geri kalmış toplumlarda birkaç aileden oluşan topluluk. Fransızca clan (klan: ‘saf, cephe, yaka, kamp; kabile’) sözcüğünden. Fransızcaya İngilizce clan (=oymak, kabile, büyük aile, boy) sözcüğünden intikal etmiştir. İskoçlarda XV. yüzyılda Gal kökenli topluluklarda bir örgütlenme şeklini ifade eden clann sözcüğünün Orta Çağ İrlandacasında cland (=aile, soy; yavru) biçimiyle kullanıldığı görülüyor. Etimolojik açıdan bu sözcüğün Latince planta (=kabile; yavru) sözcüğü ile ilişkili olduğu sanılıyor. Bu sözcük Galcede p baş harfinin yerine c (k) harfiyle yer etmiştir. Almanca Klan, İtalyanca, İspanyolca, Romence ve Hollandaca clan, Portekizce clã, İsveççe ve Norveççe klan.