Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleptomani

27 Mart 2021

     Hırsızlık yapma saplantısı, hırsızlığa düşkün olma durumu, çalma dürtüsü. Aynı karşılıktaki Fransızca cleptomanie sözünden aktarılmış. Fransızca bu söz, Latince clepere (=çalmak, aşırmak) sözüyle bağlantılıdır. Buna Latince clepo da denilmiştir. Belirtilen Latince kelimeler Yunanca kléphtes (kleftes: ‘hırsız) sözcüğüyle ilişkilidir. Yunancada kleptos (=kaçak), klepsiá (=hırsızlık) veya klopi (=hırsızlık), klévo (=çalmak) sözleri de kullanılıyor. Yunanca mania (=tutku, düşkünlük, müptela) son ekiyle birlikte kleptomani (=çalma hastalığı, hırsızlık saplantısı) sözü ifade edilmiş. Yunancadaki kleptomani, Eski Yunanca klépto (=çalmak, aşırmak, araklamak, zorla ele geçirmek), kléptes (=hırsız, soyguncu) ve mania (=düşkünlük, aşırılık) sözlerinden kaynaklanmıştır.

     İngilizce kleptomania (=çalma hastalığı), kleptomaniac (=çalma hastası) sözlerinin yanı sıra Almanca Kleptomane, Rusça kleptomania, İspanyolca cléptomano, İtalyanca cleptomane örneklerinde olduğu üzere dünyanın birçok diline intikal etmiş.