Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Klerikalizm

28 Mart 2021

     Batı toplumlarında dinin ve dinsel kurumların toplumsal hayatta egemen olmasını savunan sosyolojik ve iktisadi akım. Aynı karşılıktaki Fransızca cléricalisme sözünden. Fransızca clérical bu görüşte olanlara denilmiştir. Fransızca clergé (=rahipler sınıfı) ve clerc (papaz adayı) sözleri de aynı köktendir. Latince clericus (=din adamı, rahip) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca klērikós (=seçilmiş; rahip) sözünden kaynaklanmıştır. Bu söz Yunanca klēros (=ruhban sınıfı, din adamları) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunanca klēróō (=bölüştürmek, paylaştırmak, kurayla dağıtmak) yüklemiyle ilişkilidir. İngilizce cleric (=papaz, rahip), clergy (=ruhban sınıfı) ve clerical (=rahiplerle ilgili), İtalyanca clericale (=papazlarla ilgili, papazlara ait), clero (=papazlar sınıfı) sözleri telaffuz ediliyor. İngilizce ve Romence clericalism, Almanca Klerikalismus, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce clericalismo, Rusça klerikalizm, İsveççe klerikalism, Hollandaca clericalisme.