Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Koalisyon

18 Kasım 2023

     Farklı görüşlerdeki grup, parti veya çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşan birlik; iki ya da daha fazla sayıda partilerden oluşan hükûmet. Fransızca coalition (koalisyon: ‘ortaklık, birlik’) sözcüğünden. Fransızca coaliser (=birleştirmek, bir araya getirmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince coalitio (=birlik, ittifak) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Latince coalēscere (=birleşmek, ittifak etmek) yüklemiyle aynı köktendir. Bu yüklem gövdesine fiilden eylem türeten -tion son ekiyle türetilmiştir. Latince coalēscere yükleminde aynı dildeki alēscere (=büyümek; yetişmek) yüklemine işteşlik belirten -co(n) ön eki eklenmiştir. Latince alēscere yüklemi ise aynı dilde alere (=büyümek) ve bir şeye dönüşmeyi belirten -esc ekiyle türetilmiştir. İngilizce coalition, Almanca Koalition, İtalyanca coalizione, İspanyolca coalición, Portekizce coalizão, Hollandaca coalitie, Romence coaliţie.