Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Koç

31 Mart 2023

     Damızlık erkek koyun. Aynı karşılıkta Orta Çağ Türkçesindeki koç sözcüğünden. Aynı çağda koçnğar şekli de aktarılmıştır. Kürtçede ķoç sözcüğü kullanılıyor. Farsça ve Ermenicede koç veya koçkar şekli biliniyor. Azerice ve Türkmence goç, Kazakça ve Uygurca koşkar, Kırgızca koçkor. Tatarca ve Başkırtça teke, Rusçada baran şekli görülmektedir. Bir kısım dillere de intikal etmiştir. Bulgarca ve Makedonca koç, Yunanca kóçi, Macarca kos, Rusçada baran sözcüğünün yanı sıra koçkár veya kaçkár şekilleriyle de karşılaşılmaktadır.