Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Köçek

4 Mayıs 2021

     Kadın kılığına girerek oynayan erkek. Mecazen ağırbaşlı olmayan. Kürtçe kuçık (=köpek yavrusu) sözünden. Köpeğin patileri tutularak oynatılmasına kinayedir. Nitekim Tokat yöresinde ‘bir çeşit av köpeği’ne, Çankırı ve Samsun dolaylarında ise ‘köpek yavrusu’na köçek denilmektedir. Türkçeye yakın dillerde köçek ve benzeri kelime bulunmuyor. Farsça kuçek (=küçük) sözüyle ilişkili olduğunu sanmıyorum. Ayrıca Türkçedeki köçek sözü Kürtçede koçek şeklindedir. Anadolu’da Kastamonu, Bartın ve Zonguldak dolaylarında köçek oyunları görülmektedir.