Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kodaman

8 Mayıs 2021

      İleri gelen, eskilerden, mevki, itibar ve para sahibi olan kimse. Sözlüklerde kökeni bilinmeyen kelime olarak gösterilen kodaman sözünün Arapça ḳadîm (=eski) kelimesiyle ile ilişkili olduğu kanısındayım. Arapça ḳadîm (=eski) sözünün çoğulu ḳudemâ’dır. Kadîm sözüne istinaden ḳadîmen (=eskiye ait, eskiden beri, öteden beri) sözü de kullanılmış. Arapça kadîm (=eski) kelimesinin müennesi ḳadîme’dir. Kodaman kelimesini de bu bağlamda algılamak gerekir. Sözlüklerdeki alay yollu söylenir iddiası birileri tarafından ortaya atılmış ve tekrarlanıp gelinmiştir. Oysa kodaman sözü alay yollu değil gerçeğe uygun olarak ifade edilmiştir. Eskilerden olup ileri gelen ve sözü dinlenir olanlar, ekâbir (<ekber’in çoğulu) sayılanlar karşılığında kodaman sözü kullanılagelmiş. Orta Çağda Türkçede koda ve kodaman sözleri bulunmuyordu. Sonraları Türkçede kodaman ve Kürtçede ḳodeman biçimleri ‘ileri gelen, eskiden kalma’ karşılığındadır.