Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kodes

24 Haziran 2020

     Hapishane, karakol, tutuk evi. Yunanca kotétsi (koteçi: ‘kümes’) sözünden alınmadır. Bu sözcük Yunanca kóta (=tavuk) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aynı kökten Yunanca kotás (=tavukçu) sözcüğü de biliniyor. Eski Yunancada benzer bir söz olan kotüli (=küçük vazo) sözü kullanılıyordu. Yunanca Kotétsi kelimesi, aynı şekliyle Rumcada da mevcuttur. Latince cōdex veya caudex sözleri ‘ağaç kütüğü, gövde’ gibi karşılıklar içermektedir. Latincede cau- ile başlayan bir kısım sözler ‘küçük’ oluşu ifade etmektedir. Latince caupōna (=küçük dükkân), caupōnis (=küçük esnaf) ve coupōnul (=küçük han) gibi sözler Yunancada ‘küçük’ oluşu belirten kot- ön ekli sözlerle aynı temele dayanmaktadır. Arnavutçada görülen kotec (=kümes) şeklinin Yunancadan alınmış olması mümkündür. Türkçede kodese koymak veya kodese sokmak (=hapse atmak), kodesi boylamak (=hapse girmek) sözleri kullanılmaktadır.