Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kodoş

18 Mart 2024

     Yolsuz birleşmelere, kirli ilişkilere aracılık eden kimse. Ermenice kotoš (=boynuz) sözcüğünden. Elazığ yöresinde yaygın olarak godoş şekliyle ifade ediliyor. Osmanlılar aracılığıyla Balkan Dillerine de intikal etmiştir. Bulgarca kodóş, Arnavutça kodosh, Makedonca kodoş, Sırpça kódoš, Romence codoş sözcükleri ‘pezevenk’ karşılığında kullanılıyor. Mısır koçanı boynuza benzetilerek Trabzon’un Maçka yöresinde ‘mısır koçanı’ karşılığında kodoş sözcüğü denilmektedir. Kodoş sözcüğü İzmir’in Bergama ilçesi dolaylarında ‘sözünde durmayan’, Trabzon havalisinde ‘kaba, görgüsüz’ karşılığındadır.