Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Köhne

8 Mayıs 2021

     Eskimiş, geride kalmış, yıllanmış; yıpranmış, çağ dışı kalmış. Farsça kuhne (=eski, eskimiş, zamanı geçmiş, modası geçmiş) sözünden. Tacikçe kūḥna ve Kürtçe kevne diye biliniyor. Kürtçede kevnayî (=eskilik), kevn (=eski, antik, klasik), kevnar (=eski, kadim, yıllanmış), kevnarik (=eski giyim eşyası), kevnefroş (=eski püskü satan, ikinci el satıcısı), kevnepir (=çok yaşlı), kevnare (=külüstür) ve kevneperest (=gerici) sözleri kullanılıyor. Kürtçe kevne ile Farsça köhne sözlerinin aynı kökten kaynaklandıkları anlaşılıyor. “Köhnemiş fikirler paslanmış çivilere benzer, sökülüp atılması güç olur” (Cenap Şahabettin)