Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kök

1 Aralık 2022

     KÖK (I) Bitkilerin toprak altında kalan kısmı; dip, temel, kaynak, köken. Orta Çağdan itibaren Türkçede kullanılıyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde kök sözcüğü aktarılmıştır. Eski İrani Dillerden intikal etmiş olduğundan emin eğilim. Kuzey Kürtçesinde kok (=kök) sözcüğü telaffuz edilmektedir. Macarca gyökér, Kıpçakça, Azerice ve Türkmence kök. Türkçeye yakın diğer dillerde yaygın olarak ‘kök’ karşılığında tamır veya tamir sözcüğü kullanılmaktadır.

     KÖK (II) Sazı kurmaya yarayan burgu. Farsça kūk sözcüğünden.