Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kokina

25 Aralık 2023

     Kırmızı tanelerden oluşan meyvelere sahip bir bitki; yılbaşı çiçeği. Yunanca kókkino (=kırmızı; kırmızı taneli bir bitki) sözcüğünden. Bu sözcük Eski Yunanca kókkinos (=parlak kırmızı, kırmızıya boyanmış) sözcüğüne dayanıyor. Eski Yunanca kókkos (=tohum, çekirdek, tane) sözcüğüyle bağlantılıdır. Latince coquō (=kızartmak, kavurmak) sözcüğü de aynı köktendir. Bu Latince sözcük coquere biçimiyle de biliniyor.