Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Kokoz

2 Ocak 2023

     Züğürt, parasız. Yunanca kólakas (=dalkavuk) sözüyle bağlantısının olduğunu sanmıyorum. Yunanca kólakas, Eski Yunanca kólakos (=dalkavuk, yalaka, yağcı) sözünden kaynaklanıyor. Bununla birlikte Yunanca kokózis sözü ‘parasız, yoksul, fakir’ karşılığında ifade ediliyor. Buna rağmen Rumca üzerinden Türkçeye geçtiğini söylemek güçtür. Orta Çağ Türkçesindeki ḳoḳ (=eksilmek, azalmak) sözcüğüyle bağlantılı olarak Orta Çağ Türkçesinde ḳoḳuz (=eksiklik, boşluk, boş) sözü kullanılmıştır. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig’de bu söze yer vermiştir (Beyt: 617, 1626, 4718). Ayrıca Ermenice kokoz da aynı karşılıkta biliniyor. Sırpça kókuz ‘parası olmayan kimse’dir. Kokoz sözünün Yunanca, Ermenice ve Sırpçaya Türkçeden intikal ettiği kanısındayım.